Religions índies

L’Índia és el bressol de l’espiritualitat oriental. Les grans religions asiàtiques van néixer a l’Índia.

L’espiritualitat és una cosa de l’Índia amb un gran impacte a Occident. Encara que només ens fixem en les religions orientals, a l’Índia hi conviuen gairebé tots els credos del món i tenen una forma molt particular de pràctica i de convivència.

Religions vèdiques

Les diferents religions que han nascut a l’Índia es coneixen com a religions védiques perquè totes tenen uns principis originals basats en els textos sagrats de l’hinduisme.

Algunes daquestes religions són escissions del corpus de creences principal dels Vedes i altres són creacions pròpies influenciades per les religions preexistents a lÍndia.

Totes les religions del subcontinent indi comparteixen una idea de la vida i la mort com un cicle de reencarnacions, una manca de jerarquia i una concepció menys dogmàtica de la religió.

Les religions monoteistes a l’Índia

Diverses religions estrangeres van aconseguir fer-se un forat al món espiritual de l’Índia. Algunes van ser imposades per ocupants, d’altres van arribar amb el comerç o l’exili. Avui dia aquestes religions formen part de la diversitat índia.

Tots els meus articles sobre religions índies

Deixa les teves preguntes als comentaris o escriu-me un correu a info@indiautentica.com Et llegeixo!